Sunday, 03/07/2022 - 09:07|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Lịch Sơn

Vui hội xuân

BÉ VUI HỘI XUÂN. NĂM HỌC 2017-2018

 

Căn cứ hướng dẫn số 639 /PGD&ĐT- GDMN ngày 14 tháng 09 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Võ Nhai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Mầm non năm học 2017 - 2018;

Căn cứ hướng dẫn số 639 /PGD&ĐT- GDMN ngày 14 tháng 09 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Võ Nhai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Mầm non năm học 2017 - 2018;

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Trường mầm non Lịch Sơn.

Ngày 02/3/2018, Trường mầm non Lịch Sơntổ chức “Bé vui hội xuânnăm học 2017-2018;

Sau đây là một số hình ảnh: